Mikä on Lohjanseudun kuvataidekoulu?

Lohjanseudun kuvataidekoulu aloitti toimintansa 1985. Annamme kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta 4-20-vuotiaille lapsille ja nuorille Lohjan kaupungissa.

Kuvataidekoulun koulukohtainen opetussuunnitelma on laadittu opetushallituksen 6.8.2002 antaman taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta (DNO 39/011/2002). Koulukohtainen opetussuunnitelma on uudistettu keväällä 2009. Se on hyväksytetty Lohjanseudun kuvataidekoulun johtokunnassa 4.6.09 ja Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi sen kokoukse
ssaan 3.9.2009.

Lohjanseudun kuvataidekoulu ryhtyi antamaan laajan oppimäärän kuvataiteen perusopetusta 1.8.2004. Opetus noudattaa yleisiä taiteen perusopetuksen linjoja. Se etenee varhaisiän taidekasvatuksesta perusopintoihin ja lopulta syventäviin opintoihin. Näistä tarkempaa tietoa löydät opetussuunnitelmasta. Työtavat ja opinnoissa käsiteltävät sisällöt suunnitellaan siten, että oppilas voi kehittää ja monipuolistaa ilmaisuaan koko opintojensa ajan.

Kuvataidekoulussa opiskelun pääpaino on oppilaan omassa luovassa työskentelyssä. Opetus tukee päiväkotien ja koulujen taiteenopetusta sekä antaa pohjakoulutusta kuvataidealoille suuntautuville. Opintoryhmät kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat opintomaksuun. Lukuvuosi on 34 viikon mittainen.

Kuvataidekoulun toiminnasta vastaa Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, jonka johtokunta toimii myös koulun johtokuntana. Koulun talous muodostuu Lohjan kaupungin tuesta (1/3), tuntiperusteisesta valtionosuudesta (1/3) sekä koulun omasta varainhankinnasta (1/3) , joka sisältää lukukausimaksut. Lisäksi koulu hakee erilaisia apurahoja erityishankkeisiinsa.

Koulu järjestää lyhytkursseja ja näyttelyitä sekä retkiä. Meidät näkee myös paikallisissa ja valtakunnallisissa kulttuuritapahtumissa.

 

TIEDOTTEITA

 


NÄYTTELYT JA
TAPAHTUMAT


VUOSINÄYTTELY
Lohjan pääkirjaston Linderinsalissa. Avajaiset tiistaina 6.3. klo 18–19.
Tervetuloa!
 

STUDIA GENERALIA LUENTO
Taidehistorioitsija Heikki Saros luennoi aiheesta
” Miten antiikki näkyy nykyajassa” maanantaina 19.3. klo 17–18 Järnefeltinsalissa. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

 

 Kaikki piirtää!-päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Lasten kulttuuritapahtumassa Lohjalla lauantaina 11.11.2017. (pdf)
 
 

 

OPPILAAKSIHAKU
JATKUU

Vielä joitain
hajapaikkoja jäljellä.

Tiedustelut puhelimitse toimiston aukioloaikoina.

 

AJANKOHTAISTA
Kuviskummi 2017-2019 Eija Hasu Lisää >>
Raportti: pariopettajuuskokeilu keväällä 2016 Lisää >>
Vitoskutosten taidetunnit Lisää >>

 

©2018 Lohjanseudun kuvataidekoulu