Järjestyssäännöt

1. Oppitunnit

Opetus perustuu siihen, että oppilas käy oppitunneilla säännöllisesti. Poissaolot tulee ilmoittaa. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin, mikäli ilmoittamattomia poissaoloja on kolme. Mikäli oppilas sairauden tai muun syyn takia ei voi saapua oppitunneille, on toivottavaa, että hän ilmoittaa siitä niin aikaisin kuin mahdollista kouluun. Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa vuoksi. Oppilas on oikeutettu saamaan ne oppitunnit, jotka hän on menettänyt opettajalle tulleen esteen vuoksi. Opettajan sairauden tai muun esteen sattuessa kuvataidekoulu järjestää sijaisopettajan.

2. Opetusvälineet ja -tilat

Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Oppilas osallistuu opettajansa ohjauksessa opetustilojen järjestelyyn ja välinehuoltoon.

3. Osallistuminen näyttelyihin

Oppilas voi asettaa esille julkiseen näyttelyyn koulussa valmistuneita töitä keskusteltuaan ensin asianomaisen opettajan kanssa. Kuvataidekoulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka, kunnes työt jaetaan oppilaille takaisin. Kuvataidekoulu dokumentoi oppilaiden työskentelyä ja valmiita oppilastöitä. Kuvataidekoulu tekee oppilaan vanhempien kanssa sopimuksen lasten kuvien käytöstä näyttelyissä, koulutustilaisuuksissa, internet-kotisivulla, tiedotusvälineissä, tiedotteissa, esitteissä tai julkaisuissa.

4. Maksut

Oppilaan on suoritettava lukukausi- ym. maksut annettuihin määräaikoihin mennessä. Oppilaan on ilmoitettava välittömästi opiskelun keskeytymisestä tai lopettamisesta. Kesken lukukauden ilman pätevää syytä opintonsa keskeyttäneelle oppilaalle ei palauteta hänen suorittamiaan lukukausimaksuja.

5. Opintoja koskevat ilmoitukset

Ennen kevätlukukauden päättymistä oppilaan on määräaikaan mennessä ilmoitettava opintojensa jatkamisesta, päättämisestä tai keskeyttämisestä koulusta saatavalla lomakkeella. Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee saada rehtorin lupa.

6. Kurinpito

Oppilaan tulee noudattaa opettajien ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä kuvataidekoulussa. Oppilaan rikkoessa koulun järjestystä menetellään seuraavasti: 1. Keskustelut oppilaan, oppilaan vanhempien ja opettajien kesken. 2. Asian käsittely kuvataidekoulun johtokunnassa, joka päättää jatkotoimista mm. koulusta erottamisesta.