Opas kuvislaisen vanhemmille

Uusi oppilas

Oppitunnit
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia eli kun opetusta on 2h - opetuskerta kestää 1h 30 min.
3h - opetuskerta kestää 2h 15 min. Muistathan saapua tunnille ajoissa. Tuntien alkuun sijoittuu tärkeä tunnin työskentelyä valmistava alustus, jossa kaikkien olisi hyvä olla läsnä.

Pukeutuminen ja eväät
Oppitunneilla on hyvä olla työvaatteet, joiden sotkeutumista ei tarvitse varoa. Mukana on hyvä olla myös sisäjalkineet. Tarvittaessa kuvataidekoululta saa lainaksi työtakkeja. On myös hyvä varautua asianmukaisin vaattein siihen, että ryhmä lähtee tunnin aikana työskentelemään ulos. Päivän ollessa pitkä mukana voi olla eväät, joita voi syödä ennen opetusta tai sopivalla tauolla.


Tiedotteet
Opettaja jakaa oppilaille tuntien yhteydessä tiedotteita, joissa on tärkeää opetukseen ja kuvataidekoulun toimintaan liittyvää asiaa. Lisäksi syksyllä lähetetään kirje, joka sisältää lukujärjestyksen ja yleistä tietoa koulun toi
minnasta.

Yhteystiedot
Muista ilmoittaa muutokset puhelinnumeroissa ja osoitteissa kuvataidekoulun toimistoon. Opettaja ilmoittaa lukukauden alussa omat yhteystietonsa.

Poissaolot
Ilmoita aina poissaoloista kuvataidekoulun toimistoon tai opettajalle suoraan. Tekstiviesti on kätevä.

Palaute
Kerro tai kysy kuvataidekoululta heti, jos siihen on tarvetta. Moni asia voidaan korjata, jos tiedämme siitä. Hyvin onnistuneita juttuja vaalitaan. Opettajaa voi huoletta vetää hihasta tuntia ennen tai sen jälkeen.
Rehtorin ja toimistosihteerin tavoitat: rehtori Marketta Urpo-Koskinen 050 318 8602 ja toimistosihteeri 019 312 366.

 

AJANKOHTAISTA
Paja ja ateljeekuvaukset lukuvuodelle 2020-2021 Lisää >>
Kuvataidekoulun avoin palaute Lisää >>

 

Tietosuojaseloste

©2020 Lohjanseudun kuvataidekoulu