Opiskelu

Lohjanseudun kuvataidekoulussa annettava kuvataiteen perusopetus on laajan oppimäärän mukaista. Opetukseen kuuluu varhaisiän taidekasvatus, perusopinnot ja syventävät opinnot eli työpajat. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti (Opetushallituksen määräys 39/011/2002). Kun sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, saat niistä tietoa opetusryhmäsi opettajalta. Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan oppitunteja. Opettaja jakaa lukukauden lopussa lyhyet kuvaukset oppituntien sisällöistä.


Arvioinnista ja todistuksista

Vuosittain
opettaja laatii kirjallinen arvion kuluneesta lukuvuodesta. Myös tunneilla käytävissä keskusteluissa oppilas saa jatkuvasti suullista palautetta. Peruskursseilla 1-4 arviot ovat ryhmäkohtaisia ja lisäksi peruskurssi 4:llä arvioidaan henkilökohtaisesti vuoden aikana tehtyä vapaaehtoista omatyö-projektia.

Perusopintojen päättyessä oppilaan tehtyä periodipajassa oman päättöportfolionsa hän saa todistuksen perusopinnoistaan. Kaikille kuvataidekoulun perusopinnot päättäville annetaan todistus, jossa on selvitys opinnoista kuvataidekoulussa sekä liitteenä arviointi päättöportfoliosta ja oppilaan osaamisesta. Jos oppilas lopettaa opintonsa perusopintojen aikana, hän saa osallistumistodistuksen. Osallistumistodistus annetaan myös syventävien opintojen oppilaille, jotka eivät saa päättötodistusta. Tämä todistus annetaan vain pyydettäessä. Laajan oppimäärän päättötodistus annetaan päättötyön tehneille oppilaille. Siinä on ilmoitettu oppilaan perusopinnot ja työpajat sekä kurssit, projektit ja muut laajaa oppimäärää täydentävät opinnot ja suoritukset. Todistus sisältää myös päättötyön nimen, arvion ja kuvauksen oppilaan osaamisesta. Liitteenä on päättöportfolioiden kirjalliset arviot.

TIEDOTTEITA:

 

 


 

OPPILAAKSIHAKU

Muutamissa ryhmissä on vielä tilaa. Tiedustelut puhelimitse toimiston aukioloaikoina.

UUSI 4-6-vuotiaiden varhaisryhmä aloittaa
28.1.2019 Lohjalla.
Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16.15-17.15. RYHMÄ ON TÄYNNÄ.


NÄYTTELYT JA
TAPAHTUMA

 

 Kaikki piirtää!-päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Lasten kulttuuritapahtumassa Lohjalla lauantaina 11.11.2017. (pdf)

 

AJANKOHTAISTA
Kuvataidekoulun avoin palaute Lisää >>

 

©2019 Lohjanseudun kuvataidekoulu