Opiskelu

Lohjanseudun kuvataidekoulussa annettava kuvataiteen perusopetus on laajan oppimäärän mukaista. Opetukseen kuuluu varhaisiän taidekasvatus, perusopinnot ja syventävät opinnot eli työpajat. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja (Opetushallituksen määräys 40/011/2002) toimintaan opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti. Kun sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, saat niistä tietoa opetusryhmäsi opettajalta. Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan oppitunteja. Opettaja jakaa lukukauden lopussa lyhyet kuvaukset oppituntien sisällöistä.


Arvioinnista ja todistuksista

Vuosittain
opettaja laatii kirjallinen arvion kuluneesta lukuvuodesta. Myös tunneilla käytävissä keskusteluissa oppilas saa jatkuvasti suullista palautetta. Peruskursseilla 1-4 arviot ovat ryhmäkohtaisia ja lisäksi peruskurssi 4:llä arvioidaan henkilökohtaisesti vuoden aikana tehtyä vapaaehtoista omatyö-projektia.

Perusopintojen päättyessä oppilaan tehtyä periodipajassa oman päättöportfolionsa hän saa todistuksen perusopinnoistaan. Kaikille kuvataidekoulun perusopinnot päättäville annetaan todistus, jossa on selvitys opinnoista kuvataidekoulussa sekä liitteenä arviointi päättöportfoliosta ja oppilaan osaamisesta. Jos oppilas lopettaa opintonsa perusopintojen aikana, hän saa osallistumistodistuksen. Osallistumistodistus annetaan myös syventävien opintojen oppilaille, jotka eivät saa päättötodistusta. Tämä todistus annetaan vain pyydettäessä. Laajan oppimäärän päättötodistus annetaan päättötyön tehneille oppilaille. Siinä on ilmoitettu oppilaan perusopinnot ja työpajat sekä kurssit, projektit ja muut laajaa oppimäärää täydentävät opinnot ja suoritukset. Todistus sisältää myös päättötyön nimen, arvion ja kuvauksen oppilaan osaamisesta. Liitteenä on päättöportfolioiden kirjalliset arviot.

TIEDOTTEITA

 


NÄYTTELYT JA
TAPAHTUMAT


VUOSINÄYTTELY
Lohjan pääkirjaston Linderinsalissa. Avajaiset tiistaina 6.3. klo 18–19.
Tervetuloa!
 

STUDIA GENERALIA LUENTO
Taidehistorioitsija Heikki Saros luennoi aiheesta
” Miten antiikki näkyy nykyajassa” maanantaina 19.3. klo 17–18 Järnefeltinsalissa. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

 

 Kaikki piirtää!-päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Lasten kulttuuritapahtumassa Lohjalla lauantaina 11.11.2017. (pdf)
 
 

 

OPPILAAKSIHAKU
JATKUU

Vielä joitain
hajapaikkoja jäljellä.

Tiedustelut puhelimitse toimiston aukioloaikoina.

 

AJANKOHTAISTA
Kuviskummi 2017-2019 Eija Hasu Lisää >>
Raportti: pariopettajuuskokeilu keväällä 2016 Lisää >>
Vitoskutosten taidetunnit Lisää >>

 

©2018 Lohjanseudun kuvataidekoulu