Oppilaiden järjestyssäännöt

1. Oppitunnit
Opetus perustuu siihen, että oppilas käy oppitunneilla säännöllisesti. Poissaolot tulee ilmoittaa. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin, mikäli ilmoittamattomia poissaoloja on kolme. Mikäli oppilas sairauden tai muun syyn takia ei voi saapua oppitunneille, on toivottavaa, että hän ilmoittaa siitä niin aikaisin kuin mahdollista kouluun. Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa vuoksi. Oppilas on oikeutettu saamaan ne oppitunnit, jotka hän on menettänyt opettajalle tulleen esteen vuoksi. Opettajan sairauden tai muun esteen sattuessa kuvataidekoulu järjestää sijaisopettajan.

2. Opetusvälineet ja -tilat
Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Oppilas osallistuu opettajansa ohjauksessa opetustilojen järjestelyyn ja välinehuoltoon.

3. Osallistuminen näyttelyihin
Oppilas voi asettaa esille julkiseen näyttelyy
n koulussa valmistuneita töitä keskusteltuaan ensin asianomaisen opettajan kanssa. Kuvataidekoulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka, kunnes työt jaetaan oppilaille takaisin. Kuvataidekoulu dokumentoi oppilaiden työskentelyä ja valmiita oppilastöitä. Kuvataidekoulu tekee oppilaan vanhempien kanssa sopimuksen lasten kuvien käytöstä näyttelyissä, koulutustilaisuuksissa, internet-kotisivulla, tiedotusvälineissä, tiedotteissa, esitteissä tai julkaisuissa.

4. Maksut
Oppilaan on suoritettava lukukausi- ym. maksut annettuihin määräaikoihin mennessä. Oppilaan on ilmoitettava välittömästi opiskelun keskeytymisestä tai lopettamisesta. Kesken lukukauden ilman pätevää syytä opintonsa keskeyttäneelle oppilaalle ei palauteta hänen suorittamiaan lukukausimaksuja.

5. Opintoja koskevat ilmoitukset
Ennen kevätlukukauden päättymistä oppilaan on määräaikaan mennessä ilmoitettava opintojensa jatkamisesta, päättämisestä tai keskeyttämisestä koulusta saatavalla lomakkeella. Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee saada rehtorin lupa.

6. Kurinpito
Oppilaan tulee noudattaa opettajien ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä kuvataidekoulussa. Oppilaan rikkoessa koulun järjestystä menetellään seuraavasti: 1. Keskustelut oppilaan, oppilaan vanhempien ja opettajien kesken. 2. Asian käsittely kuvataidekoulun johtokunnassa, joka päättää jatkotoimista mm. koulusta erottamisesta.

TIEDOTTEITA

 


NÄYTTELYT JA
TAPAHTUMAT


VUOSINÄYTTELY
Lohjan pääkirjaston Linderinsalissa. Avajaiset tiistaina 6.3. klo 18–19.
Tervetuloa!
 

STUDIA GENERALIA LUENTO
Taidehistorioitsija Heikki Saros luennoi aiheesta
” Miten antiikki näkyy nykyajassa” maanantaina 19.3. klo 17–18 Järnefeltinsalissa. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

 

 Kaikki piirtää!-päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Lasten kulttuuritapahtumassa Lohjalla lauantaina 11.11.2017. (pdf)
 
 

 

OPPILAAKSIHAKU
JATKUU

Vielä joitain
hajapaikkoja jäljellä.

Tiedustelut puhelimitse toimiston aukioloaikoina.

 

AJANKOHTAISTA
Kuviskummi 2017-2019 Eija Hasu Lisää >>
Raportti: pariopettajuuskokeilu keväällä 2016 Lisää >>
Vitoskutosten taidetunnit Lisää >>

 

©2018 Lohjanseudun kuvataidekoulu